Güneş Enerjisi
 

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ

Ülkemizde 2012 yılı itibari ile güneş enerjisinden mümkün mertebede faydalanarak, güneş ışınlarından alınan enerjinin çevrim santrallerinde farklı yöntem ve tekniklerle elektrik enerjisine dönüştürülmesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Üretilen elektrik enerjisinin dağıtım şitketleri tarafından on yıl süre ile 0,133 $/kW ücretle satın alma garantisinin olması, birçok yerli ve yabancı şirketlerin yatırım hedefi haline gelmiştir. Bu sistemlerin, projelendirme ve ürün seçiminden santralin kabulünün yapılmasına kadar uygun şekilde profesyonelce yönetildiği taktirde, proje sahasının bulunduğu konuma göre değişiklik göstererek amortisman süreleri 7 - 9 yılı bulmaktadır.

Yine lisanssız elektrik üretim yönetmeliği nezdinde şirket kurma muafiyeti altında özel ve tüzel kişilik olarak ilgili çalışmalar yapılarak max. 1 MW kurulu güç sınırında projeler geliştirilmesi mümkündür. Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında uygulanacak projelerde asıl amacın iytiyacı karşılamak olduğu önemli bir noktadır ve bu projeler mevcut elektrik ihtiyacını referans alarak değerlendirilmeli ve ekonomik analiz çalışmaları yapılmalıdır.

EV TİPİ SİSTEMLER

Elektrik enerjisi fiyatlarındaki artış tüketiciyi büyük sıkıntılara sürüklemektedir. Oysaki ülkemizde temiz kaynaklar kullanışlı durumdadır. Biz tüketicilere ise sadece bu temiz kaynaklardan elektrik üreterek kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak düşmektedir. Bu temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en başında rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gelmektedir. Yatırım amaçlı yapılan yenilenebilir enerji projeleri yanında, ihtiyaç karşılamak için küçük çaplı projeler de mümkün ve kullanışlıdır. İhtiyaç karşılamak denince ilk akla gelen sistem, bir tüketicinin evinde kullandığı elektrik enerjisinin tamamen şebekeden bağımsız (off-grid ) ya da şebeke ile paralel çalışan, şebekeye bağımlı ( on-grid ) sistemlerdir.  

 Ev tipi sistemler;

      • sadece güneş ( solar ) kaynaklı olabilir, 

      • sadece rüzgar kaynaklı olabilir,

      • rüzgar ve güneş (solar ) kaynaklarının bir arada kullanıldığı hibrit sistemler olabilir. 

Kendi enerjimizi kendimiz üretelim.

   Ücretsiz proje keşif ve detaylı bilgi almak için uzmanlarımzla lütfen iletişime geçiniz


 
  Site Ağacı
 
 

Web Tasarim : AdaNET